علم بهتر است یا ثروت

علم بهتر است یا ثروت؟ سوالی تکراری که اشخاص در شرایط مختلف میپرسند.

با کسب علم درجه انسان در نزد خدا بالاتر میرود .

ثروت وسیله ای هست که اگه در راه خدا از اون استفاده نشه ، مورد بازخواست قرار میگیرد شخص ثروتمند . و همچنین علم .

با داشتن علم می شود به ثروت هم رسید ، بخصوص برای افزایش اون لازم است علم داشته باشیم .

اگه شخصی علم نداشته باشه ، ثروت را بر باد میدهد و یا ذخیره میکند و از این وسیله که با فضل خدا به او رسیده و باید امتحان شود ، کار منکر انجام میدهد .

با علم میشه به ثروت رسید ، اما با ثروت نمیشه به علم رسید .

رسیدن به علم با سرمایه گذاری برای گسترش یا پیشرفت در علم تفاوت دارد .

وقتی با پول میشه سرمایه گذاری کرد ، باید در جایی باشد که نسبت به آن علم داشته باشیم و یا دیگران علمی دارند و از سرمایه استفاده می کنند و با علمی که دارند ، فعالیت خود را پیش میبرند .

همواره علم بهتر است . اگه علم نباشه تولیدی انجام نمیگیرد که به آن ، سرمایه یا ثروت گفته شود .

ابتدا انسان ها ابزار ، محصول و… را تولید می کنند .

در قدیم کالا به کالا مبادله می کردند .

اکنون لازم به مبادله کالا به کالا منسوخ شده ، پس پول همان کالایی هست که فرد تولید کرده .

افراد با علم خود و یا علم اکتسابی تولید میکنند‌ ، و در قبال اون پول دریافت می کنند .

اگه علمی نباشه ، ثروت ، دارایی و سرمایه ای هم ایجاد نمی شود ، که بخواهیم بین این دو مقایسه ای انجام شود .

پس اساس سوال اشتباه هست . چرا که از علم به ثروت می شود رسید .

وقتی فردیی کالایی تولید میکند ، این تولید فراورده یا افزایش تولیدی بوده ، که بخشی از اون رو دوباره سرمایه گذاری میکنه .

انسان از علم به ثروت می رسد .

این که انسان هایی از علم و ثروت در چه مواردی استفاده کنند ، یه موضوع هست . علم خوب هست ، و باید در راه خدا به کار گرفته شود .